За нас

ПЕНТАКОР ООД е създадено през 1999г. с цел опериране на телекомуникационния и енергиен сегмент на пазара в България чрез въвеждане и използване на най-новите  технологии от световен мащаб.
Успешната дейност на дружеството се дължи най-вече на гъвкавите взаимоотношения, които успяхме да изградим, както с клиентите на дружеството, така и с международните ни партньори, където се осъществява развойна дейност на най-високо технологично ниво.
Целите, които си поставяме,  са винаги непосредствени, с ясна визия за тяхното реализиране, съобразени с реалностите на деня.
Еекипът на ПЕНТАКОР разработва всеки един проект поотделно с внимание и към малките детайли, така че крайният  ни продукт да отговаря в максимална степен на високите изисквания на нашите възложители.
Всеки споделящ нашите ценности е желан партньор, а повечето партньори са и наши приятели. Бъдете наш приятел!